Archives for "SCHOOL OF BARKULTUR"

Posted by Luboš on 1st marec 2019

Junior Bartender Challenge 2019

Doba sa začína meniť. Ako v baroch, kde hostia čím ďalej, tým viac žiadajú kvalitu či už produktu, alebo servisu, podobne začínajú reagovať aj školy, aby ponúkli žiakom kvalitnejšie informácie, ktoré sú podložené praxou v tých najlepších baroch, prehľadom, vedomosťami a aj nového prístupu k hosťom.
Ako ste sa mohli dozvedieť z môjho predošlého článku, Barkultur organizuje vôbec prvú súťaž na odbornej škole a podľa mojich vedomostí je to aj prvá súťaž na pôde školy organizovaná niekým iným, ako Skba. Je to výrazný posun vo vnímaní našej práce z pohľadu odborných škôl.
Continue Reading

Posted by Luboš on 8th november 2013

SCHOOL OF BARKULTUR /JUNIOR/

V skutočnosti ani neviem ako začať. Za tie štyri dni, ktoré som strávil v Hotelovej Akadémie v Piešťanoch sa vo mne vystriedali všetky možné pocity nadšenia, sklamania, radosti, či zbytočnosti.
Za úžasnej podpory pána Ladislava Blaškoviča, riaditeľa tejto školy, sa mi dostalo príležitosti zorganizovať ďalšiu časť “School of Barkultur”, tento raz pre mladých študentov. Žiadalo by sa mi napísať jednoducho “barmanský kurz”, ale toto slovné spojenie je tak zdevastované, že sa mi to len ťažko dostáva do úst a do klávesnice, tak že by som sa v skutočnosti mohol za takúto činnosť aj hanbiť.
Continue Reading