Posted by Luboš on 19th júl 2013

CHARLES SCHUMANN`S RULES

CharlesFacebookový profil Inshaker.com pred časom uviedol 10 rád od Charlesa Schumanna. Rady sú to veľmi užitočné hlavne pre mladých barmanov a samorejme, že sa pár z nich zíde aj tým starším!
S dovolením Inshaker.com tieto rady prekladám a dúfam, že ich za barom využijete:

Najlepšie cocktaily vychádzajú z vášne a profesionality

Alkohol je rozhodne chladnejší ako parfém

Nikdy nepracujem za barom v mojom osobnom oblečení

Ak milujete svoju profesiu, vždy príde možnosť uspieť

Som viac spojený so svojim šejkrom, ako s mojím telefónom

Barman nemieša iba drinky. Je v prvom rade zodpovedný za bar

Stále existuje iba 10 cocktailov, ktoré dosiahli Olymp

V Schumann`s bare máme radi perfektný outfit pred aj za barom

Snažíme sa byť dobrý team. Byť iba dobrým barmanom nestačí, aby ste sa stali členom teamu

Profesionalita by mala byť vo všetkom, čo robíte

Som šťastný muž keď boxujem

Sláva sa skrýva v skromnosti a v dokonalosti vašej práci.

zdroj: Inshaker.com

Charles Schumann /70/ patrí medzi najuznávanejšie osobnosti barového priemyslu. Je majiteľom legendárneho Schumann`s baru v Mníchove a autorom týchto barových publikácií:

Schumann`s Barbuch 1984

Schumann`s Tropical Barbook 1986

American Bar 1991

Schumann`s Maximilianstrasse 36, 2003

V roku 2012 vyšlo autorom revidované vydanie knihy American Bar, ku ktorej som pre globálny Bar Magazine Digital napísal túto recenziu:
Legendárna kniha American Bar z roku 1991 od Charlesa Schumanna sa dočkala svojej novej, rozšírenejšej a aktuálnejšej  verzie, pomenovaná tento krát Schumann`s Bar, z čoho jasne vyplýva, že pán Schumann v nej otvára tajomstvá fungovania jeho baru. A keď že sa tak úspešne deje už 30 rokov, je sa naozaj z čoho učiť.

Kniha obsahuje presne 500 receptúr a kvalitné spracovanie tovaroznalectva od dlhoročného spolupracovníka a autora Schumann`s Whisk(e)y Lexikonu Stefana Gabányiho. Receptúry sú zoradené prehľadne, v knihe je veľmi ľahké nájsť svoj obľúbený klasický drink, aj keď môže priniesť malé odchýlky porovnané s historickými prameňmi, čím  autor jasne ukazjue, že zostáva verný svojej ceste vnímania klasického baru.

Charles Schumann prináša na niektorých miestach svoje ortodoxné názory na klasický bar, čím u niektorých môže strácať status legendy, čo je ale pánovi Schumannovi srdečne jedno. Hovorí len to, čo on sám považuje v klasickom bare za dôležité a naopak, jasne pomenováva veci, ktoré s takýmto typom baru nemajú nič spoločné.

Možno táto kniha, vzhľadom na množstvo nových informácií a pokrokovú dobu plnej inovácií sa už nemôže nazývať barmanskou bibliou, ako tomu bolo v prípade jej prvej verzie, ale je nesporné, že si stále zaslúži čestné miesto v každej barovej knižnici. Len máloktorým knihám sa podarí tak skutočne prepojiť so svojim barom, ktorého filozofiu prezentujú. A to nie len informáciami, ale aj jedinečnou atmosférou a charakterom, ktorý z nej pri čítaní cítiť.

Kniha vyšla v nemeckom jazyku.

Milujem túto knihu!

A na záver doporučujem ešte tento rozhovor na: www.barblog.cz

Posted by: Luboš Rácz

No comments yet!

Post your comments