Posts tagged as "Paladium"

Posted by Luboš on 10th február 2014

SVÁTEK ZALÚBENÝCH DO SEBA

Očúvaj ma sem ty, Apinko! Tí luďá sa už pekne zbláznili! Normálne ten svátek, víš, čo sa dvajá tak držá tedy celý deň bez prestávky za ruky, alebo keď sa nedržá, tak si šuškajú jako že milé slovíčka, víš, lúba sa, posílajú si zrazu smsky, fotky a sú jako zbláznený tento ďeň. Dokonca si posílajú […]

Posted by Luboš on 29th apríl 2012

BRAVO PÁN MINISTER!

Podnetom na tému tohto článku bola správa, ktorú som pred pár dňami zachytil v rádiu.  Nový minister školstva, pán Čaplovič plánuje prepojiť odborné školstvo s reálnym pracovným trhom. Tomuto zámeru sa dá jedine zatlieskať. Bravo a Konečne!!! Ako som sa však hlbšie začítal do publikovaného rozhovoru, ktorý vyšiel v novinácho pár dní neskôr, minister sa […]

Posted by Luboš on 17th jún 2011

PRVÝ

Pravdu povediac, ani neviem, ako mám začať. Po mojich dlhých cestách do práce a z nej domov ma neraz napdlo mnoho tém,  ku ktorým by bolo fajn sa vyjadriť a naopak, prečítať si pár názorov z vašich radov. A teraz, keď mám „veľkolepo“ začať svoj návrat na blogovú scénu, tak mám v hlave vykradnuté. Tak […]